+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Konferencia Vidiek žije
23. 2. 2018

Bratislava, Pistoriho palác, Štefánikova 25

ANTICENA

ZA POLIENKA, KTORÉ HÁDŽE POD NOHY ŠTÁT POĽNOHOSPODÁROM

Evidujeme stále viac prípadov zbytočného hádzania polienok
pod nohy poctivým poľnohospodárom a preto chceme
poukázať
na neprehľadnosť zákonov, ale aj na nevhodné konanie štátnej správy.

Nechceme však bojovať, ale tvoriť. Preto sme sa rozhodli kreatívnym a vtipným spôsobom poukázať na tieto problémy. Počas konferencie Vidiek žije! 2018 spolu s Adelou Vinczeovou oceníme Zlatým polienkom niekoľko kategórií.

Vytvorením anticien vyzývame malých, stredných a začínajúcich poľnohospodárov, aby sa podelili o ich osobné skúsenosti a rady ako komunikovať s kontrolnými orgánmi a postupovať pri udržaní, či rozširovaní ich podnikateľských aktivít.

Ku každej kategórii Zlatého polienka sa viaže závažná téma, ktorú chceme komunikovať, a ktorú je potrebné legislatívne pozmeniť, alebo právne doriešiť. Vyhlásením anticien máme ambíciu spustiť proces týchto zmien, ale aj pozmeniť vzájomný vzťah poľnohospodár – kontrolór.

Zlaté polienko 2018
za najviac kontrol

Zlaté polienko 2018
za najabsurdnejší paragraf

(oblasť pôda, chov, pestovanie, sadenie, výroba, gastro)

Zlaté polienko 2018
za nevhodné správanie štátnej správy

Zlaté polienko 2018
za absurdnú situáciu

(vďaka nelogickosti zákonov)

Podmienky ocenenia Zlaté polienko 2018:

Vyplňte formulár nižšie

Následne prebehne konzultácia s osobou, ktorá príbeh a nomináciu zaslala. Vidiecka platforma napíše oficiálne znenie príbehu/nominácie (kvôli citlivým právnym náležitostiam, formátu a správnemu zaradeniu príbehu/nominácie).
K príbehom/nomináciám bude Vidiecka platforma žiadať aj príslušnú a relevantnú dokumentáciu, ktorá nebude poskytnutá tretím stranám. Vidiecka platforma zabezpečí aj prípadnu právnu ochranu.

Zaslané príbehy/nominácie nebudú poskytované tretím stranám.

K zverejneniu príbehu/nominácie dôjde až po odsúhlasení osobou, ktorá príbeh/nomináciu podala. Schválené príbehy/nominácie budú uverejnené na webe Vidieckej platformy a môžu byť použité na mediálne účely.
Príbehy/nominácie budú uverejnené formou, ktorá zabezpečí anonymitu pre osobu, ktorá príbeh/nomináciu podala.
Víťazné príbehy/nominácie budú vybraté na základe neverejného hlasovanie cez online platformu Vidieckej platformy a ocenené počas konferencie Vidiek žije! spolu s Adelou Vinczeovou. Následne budú odprezentované na tlačovej konferencii, ktorá prebehne počas konania konferencie Vidiek žije!
Výsledky hlasovania vo forme počtu hlasov za jednotlivé príbehy/nominácie budú uverejnené na webe Vidieckej platformy po vyhlásení výsledkov.

Časový harmonogram

3.2.2018 – 17.2.2018
Nominácia príbehov v rámci jednotlivých kategórií

23:59 17.2.2018
Ukončenie nominácií

18.2.2018 – 22.2.2018
Hlasovanie o jednotlivých nomináciách širokou verejnosťou
prostredníctvom online nástroja na stránke
www.vidieckaplatforma.sk

23:59 22.2.2018
Ukončenie hlasovania

23.2.2018
Vyhlásenie a odovzdanie anticeny Zlaté polienko 2018

Formulár