+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Vidiecka platforma považuje predložené Programové vyhlásenie vlády za ambiciózne a realizovateľné. Dlhé roky poukazujeme na neprávosti v rezorte, ktoré dnes rezortný šéf jasne popísal a naznačil ako ich chce riešiť. Sme skutočne radi, že PVV nie je súborom prázdnych sľubov, ale jasne definuje kľúčové aktivity, ktorých realizácia prinesie, po dlhej dobe temna, konečne skutočnú nádej na pozitívnu zmenu. Vidiecka platforma a všetci jej členovia sú plne pripravení rezortu pomáhať a spoločne postavíme vidiek opäť na vlastné nohy. Plne si uvedomujeme, čo ministra a jeho tím čaká. Sú tu rôzne skupiny, čo sa dlhodobo na rezorte priživovali a len tak ľahko sa nevzdajú. Využijú každú možnosť, aby zastavili alebo spomalili očistu rezortu. PVV je dobrý základ, dôležitejšia ale bude jeho realizácia a v tom držíme ministrovi Mičovskému a aj celému jeho tímu palce a sme pripravení o budúcnosť Slovenska bojovať spoločne s ním.

Anna Balková, Vidiecka platforma