+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Vízia

Sme odhodlaní priniesť
do agro rezortu čerstvý vietor
a nové, progresívne prístupy.

Sme presvedčení, že na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme súčastne rozvíjať všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre ozdravenie, omladenie a oživenie rezortu pôdohospodárstva.

Súčasťou Vidieckej platformy sú preto farmárske organizácie, ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblastiach mediálnej komunikácie, podpory odbytu, vzdelávania a výskumu.

6 kľúčový oblastí, ktoré postupne rozvíjame, a ktoré sme zadefinovali ako zásadné:

Legislatíva/ Odbyt/ Mediálna komunikácia/ Vzdelávanie a poradenstvo/ Veda a výskum/ Spolupráca