+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Kto sme
Zasiali sme myšlienku, aby sa zlepšovala situácia pre malých a začínajúcich hospodárov.

Vidiecka platforma dozrela do silnej samosprávy a hlboko sa zakorenila do agrosektoru.

Úspešne meníme legislatívu, riešime problémy členov a hľadáme spôsoby ako zlepšiť situáciu.

Vidiecka platforma má aktuálne 27 členských organizácií a 900 individuálnych členov. Je druhou najväčšou poľnohospodárskou samosprávou na Slovensku. Členmi Vidieckej platformy sú aj poprední odborníci v oblasti poľnohospodárstva.
Členov neustále pribúda a s nimi prichádza viac práce a zodpovednosti. Počas troch rokov sme nabrali dostatok skúseností, rešpektu a aj odvahy nato, aby sme financovanie postavili priamo na Vás, členoch Vidieckej Platformy a jej sympatizantoch.
Organizačná štruktúra:
Prezidentka Vidieckej platformy:
Lucia Gallová

Výkonný výbor Vidieckej platformy:
Bohumila Tauchmannová, Anna Balková, Marcela Nemcová, Janka Leitnerová, Zuzana Palková, Lucia Gallová, Bálint Pém, Ladislav Agardi a Milo Kováč

Valné zhromaždenie Vidieckej platformy tvoria všetky členské organizácie. Ich zoznam nájdete v sekcii Členovia.

Čo sme dosiahli:
– Vidiecka platforma narástla. Aktualne ju tvorí 27 organizácií a 900 individuálnych členov, čím sa stala 2. najväčšou poľnohospodárskou samosprávou

– Zorganizovali sme verejný okrúhly stôl k téme pôdy a dosiahli sme tak v niekoľkých bodoch zhodu naprieč celou poľnohospodárskou obcou

– Podali sme hromadnú pripomienku k zákonu 330/1991 Z.z. a zúčastnili sa rozporového konania k danému zákonu

– Podali sme pripomienky k zákonom 330/1991 Z.z., 504/2003 Z.z. a 140/2014 Z.z.

– Podporili sme zmeny v zákone 504/3003 Z.z. týkajúce sa ukončenia automatickej obnovy nájomných zmlúv. Táto novela predstavuje krok vpred, ako aj symbolické vyrovnanie síl v rámci agro rezortu

– Na základe iniciatívy a aktivity Vidieckej platformy bola v máji 2017 schválena zmena Ústavy SR v otázkach pôdy

– Podali sme pripomienky k výzve 6.3 pre malé podniky

– Stali sme sa súčasťou pracovnej skupiny pre Európske investičné partnerstvo

– Podali sme pripomienku v rámci verejnej konzultácie k Budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike

– Zorganizovali sme stretnutie a intenzívny rozhovor s prezidentom SR Andrejom Kiskom na malej ekologickej farme pri Leviciach

– Zorganizovali sme študijnú cestu pre farmárov do Čiech

– Pripravujeme kľúčový materiál o malých farmách

– Pripravujeme projekt Dlhodobá vízia a koncepcia pre slovenské pôdohospodárstvo

– Pripravili sme nespočet mediálnych výstupov, článkov a argumentov, najmä k téme pôdy

Čo ponúkame:
Ponúkame Vám komplexnú starostlivosť a poradenstvo v rôznych oblastiach podnikania na pôde. Ponúkame silný hlas pri legislatívnych úpravách a relevantné analytické výstupy a argumentáciu pri ich presadzovaní.