+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie, ktorým zakázal v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v lesoch a na ploche víchrom zničeného lesa, na ktorom sa nachádzalo aj suché drevo, vykonať akékoľvek preventívne opatrenia proti vzniku požiaru.