+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Kontrolóri z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa SR) kontrolovali moju farmu, chovám ovce. Mám prenajatý pozemok od súkromnej osoby, na ktorom sa ovce pasú. Pri kontrole zistili, že sme ovce neprehlásili na CEHZ a rozhodli sa, že za neprihlásené ovce je okrem mojej farmy zodpovedný aj majiteľ pozemku. 
Uviedli ho do kontrolného záznamu a rozhodli sa vyrúbiť mu pokutu. On však svoj pozemok len prenajal. Kontrolóri pokutovali aj mňa, ale aj majiteľa pozemku, ktorý s chovom oviec na jeho pozemku nemá nič spoločné.