+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Takmer nikto z bežných malých farmárov nie je oprávnený žiadateľ, takmer nikto nedokáže splniť nezmyselné podmienky výzvy.
Uvádzame aj pár konkrétnych príkladov: 

 Žiadateľ poberal v roku 2017 priame platby, pestoval podporované komodity na dostatočnej výmere (žiadateľ má kryštálovú guľu), ale popri 7 ha fazule obyčajnej vysial aj 1 ha sóje – nie je oprávnený žiadateľ (nesprávne použil kryštálovú guľu – zle sa jej pýtal…)

Žiadateľ zameria svoj projekt na živočíšnu výrobu – chov oviec. V CEHZ má ku dňu podania žiadosti registrovaných 80 ks bahníc (hodnota štandardného výstupu – 6937,6 EUR -to je v poriadku), ale v roku 2017 žiadal o priame podpory aj na 5 ha TTP a 1 ha OP s plodinou lucerna – nie je oprávnený žiadateľ. (ak chcel uspieť v tejto výzve, tak v roku 2017 nemal ovce pásť, ani ich kŕmiť vlastnou dopestovanou lucernou, lebo TTP a lucerna nie sú podporované komodity – mal kupovať ovciam jedlo v hypermarkete)