+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Na každom z poľnohospodárskych pozemkov mojej rodiny, ktoré má ešte vo vlastníctve moja mama (rada mi ich dá do užívania, alebo aj vlastníctva) je neznámy vlastník na 1/32 a známy vlastník (žijúci) má 1/32 a 1/16 na pozemkoch. Je to tak preto, lebo môj pradedo údajne (podľa nežijúcej susedy, ktorá to rozprávala mojej mame) prepísal 1/8 zo všetkých pozemkov istému pánovi za peňažný dlh, ktorý bol neskôr splatený, ale pozemky už naspäť prepísané neboli. Chcela by som si tieto pozemky vysporiadať tak, aby som mala vlastníctvo 1/1 a aby pozemky ktoré užívala naša rodina pripadli na užívanie mne. Problém je ten, že vlastník tých 1/16 a 1/32 (známy) má záujem práve o ten pozemok, ktorý ich rodina vôbec neužívala a nechce ho užívať poľnohospodárske účely. To znamená, že výmena je veľmi komplikovaná. Ak by sa mi aj podarila, tak opäť narazím na pozemok neznámeho vlastníka pod správou SPF (Slovenský pozemkový fond). Keď som sa na SPF informovala o tom, ako by som mala postupovať, odpovedali mi, že mi odporúčajú dobrého právnika. Privítala by som, ak by bola možná výmena s SPF – všetky podiely 1/32 neznámeho vlastníka z každého z pozemkov vymeniť s SPF za jeden podiel 1/32 podľa metrov štvorcových. Viem však, že pozemky môžem užívať, lebo som väčšinový vlastník. Ale bolo by pre všetkých lepšie, aby sme to mali vysporiadané. Tej rodine sú tie podiely tiež zbytočné a nestoja o to, aby som im platila nájom. Povinnosť dohodnúť sa, alebo prednostné právo toho, kto to užíval kedysi, prednostné právo väčšinového vlastníka-poľnohospodára, ak to chce užívať na účel v súlade s druhým pozemkom a pod. neexistuje.