+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Som vlastníčkou 31/32 pozemku v extraviláne, ktorý mám priamo za domom a záhradou a v osobnom vlastníctve. Daný pozemok bol užívaný našou rodinou už od čias môjho pradedka. Užívali ho aj moji starí rodičia a takisto ho užívam aj ja, na poľnohospodárske účely. 1/32 pozemku vlastní neznámy vlastník, ktorého rodinu už môj dedko vyplatil. V minulosti totiž môj pradedko prepísal 1/8 zo všetkých pozemkov za dlh, ktorý vraj bol splatený, no pozemky sa naspäť neprepísali. Keď moji starí rodičia zistili, že nie sú vlastníci sami, tak sa situáciu snažili dať do poriadku a tú rodinu vyplatili. Pri dedičskom konaní sa prepísali iba podiely 1/16 a 1/32 na dediča, ktorý uznal, že v minulosti bola táto rodina vyplatená. Podiel 1/32 ale ostal na neznámom vlastníkovi neprededený (neviem z akého dôvodu) a je pod správou SPF (Slovenský pozemkový fond) Snažím sa túto situáciu vyriešiť, no SPF ako dôkaz nepostačuje papier podpísaný dvoma žijúcimi svedkami a podpísaný aj už nežijúcimi. Najprv ma SPF zamietol, napriek tomu že pre nich je táto časť nevyužiteľná, kedže tam nemajú prístup a jedná sa asi o 50 metrov štvorcových. Následne, keď som ich (SPF) písomne požiadala, aby mi vrátili doklady, ktoré som predložila mi telefonovali, že pokiaľ ešte doložím nejaké prehlásenia, malo by to stačiť. Všetko čo som mohla, som poslala (aj vyjadrenie obce o platení daní), no SPF mi následne aj druhýkrát zamietol. Teraz sa to snažím riešiť tak, že identifikujem vlastníka na katastri. Sem už moja mama podala rodný aj úmrtný list, ale odpísali nám, že ešte vraj potrebujú sobášny list daného neznámeho vlastníka. Nemienim si od SPF nič kupovať, pretože tú pôdu moji predkovia už vyplatili, no daný pozemok si nemôžem ani vymerať, pretože tam je SPF. Pozemok nikdy nebol v prenájme a vždy ho užívali naši predkovia. Neviem ako to bolo za komunistov, ale môj dedko žiadal o prinavrátenie tohoto pozemku na užívanie a pamätám si z detstva, že sme na danom pozemku hrabali seno a mlátili pšenicu.