+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Dňa 20. mája 2020 bol okrem ďalších vymenovaný za člena Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj člen Výkonného výboru Vidieckej platformy Milan Kyseľ. Máme tak reálnu možnosť spoločne s ostatnými členmi skupiny na pôdu MPSV SR prinášať návrhy a riešenia, ktoré podľa nás budú viesť k zlepšeniu situácie v poľnohospodárstve na Slovensku.

Milan Kyseľ: „Vnímam to ako veľký záväzok voči všetkým členom Spolku farmárov Slovenska, Vidieckej platformy, vedeniu ministerstva a celému Slovensku. Nádej a viera k tomu, že dokážeme spoločne meniť našu spoločnosť a krajinu je pre mňa silnou motiváciou. My všetci sa začnime správať k našej krajine zodpovedne. Nečakajme, že to za nás urobí niekto iný. Poradný zbor je 17 členný a verím, že všetci sú rovnako pripravení urobiť maximum, aby sa naša krajina začala meniť k lepšiemu. Verím, že aj na základe vašich podnetov sa začnú veľké očakávania napĺňať, aby sme v určitom čase mohli konštatovať, že naše úsilie a práca mala zmysel.“