+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Výhľad EÚ v oblasti poľnohospodárstva na roky 2019 – 30: spoločenské požiadavky poháňajú vývoj na trhu s potravinami, kombinujú cenovú dostupnosť, udržateľnosť a pohodlie

Očakáva sa, že dopyt po mliečnych výrobkoch, najmä po syroch, bude naďalej rásť, čo povedie k vyššej produkcii mlieka v EÚ v rokoch 2019-30. Súčasne prepuknutie afrického moru ošípaných v Ázii bude naďalej ovplyvňovať svetový trh s mäsom a obchodné toky. Toto je len...