+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Vidiecka platforma víta výsledky parlamentných volieb 2020, ktoré vnímame ako predzvesť výrazných pozitívnych zmien v riadení nášho štátu. Teší nás, že nastávajúcu vládnu koalíciu budú tvoriť strany, ktoré sa umiestnili na popredných miestach nášho hodnotenia volebných programov zameraných na poľnohospodárstvo. Očakávame tak zmeny v politike rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré budú viac odrážať potreby vidieckej krajiny, jej obyvateľov, poľnohospodárov či lesných hospodárov.

Konštatujeme, že smerovanie poľnohospodárskej politiky nastavené predošlými vedeniami rezortu je nedostatočné, a to hlavne nevhodnou veľkostnou štruktúrou podnikov, zlou aplikáciou spoločnej poľnohospodárskej politiky, nevhodne nastaveným dotačným systémom, neefektívne fungujúcim trhom s pôdou a slabo rozvinutým spracovateľským priemyslom. Súčasný stav poľnohospodárstva sa vyznačuje nízkou konkurencieschopnosťou v živočíšnej výrobe a v produkcii ovocia a zeleniny, a tiež nízkeho počtu zamestnancov na hektár pôdy oproti väčšine európskych krajín či priemeru EU. Súčasne nízku zamestnanosť v poľnohospodárstve odzrkadľuje slabo rozvinutý potravinársky, spracovateľský priemysel. Obmedzený prístup k pôde, jej rozdrobenosť a nastavenie legislatívy obmedzujú konkurenciu a bránia dynamickým, rodinným, malým poľnohospodárom získať pôdu na rozširovanie výroby a zvyšovanie zamestnanosti, pričom práve títo zamestnávajú najviac pracovníkov na jednotku plochy. 

Toto je len zlomok našich postrehov na súčasný stav v poľnohospodárstve a po období odmietania našej organizácie ako partnera pre poradenstvo a konzultácie zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa začalo po našej kritike niektorých jeho krokov, sme pripravení byť opäť jeho plnohodnotným partnerom nápomocným v riešení problémov obmedzujúcich rozvoj poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku.