+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Moje pozemky, ktoré mám v osobnom vlastníctve 1/1 v katastrálnom území X susedia s možnými prístupovými parcelami, ktoré vlastní buď obec, alebo Slovenská republika. Výpoveď družstvu z týchto pozemkov som dala v októbri 2016, na čo mi odpísali, že mi vymeriajú inde, pretože tam (vraj) prístup nemám. keď som sa bola osobne informovať na družstve, povedali mi, že majú prenajatú susednú parcelu (ostatné plochy) od obce a že orú aj tú a preto tam prístup nemám.

Nedávno som sa informovala emailom na príslušnom Okresnom úrade, kde mi poskytli takúto odpoveď: 
…“Z ortosnímky je vidieť, že predmetné parcely reálne neslúžia ako prístupová cesta, ale ako orná pôda.
Z toho vyplýva, že parcely sú právne prístupné z verejného pozemku, avšak v skutočnosti nie sú prístupné. V prípade nejasnosti v danej veci je možné, aby ste sa zastavili na našom odbore.“