+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Kontrolóri z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa SR) chceli doručiť Rozhodnutie, ktorým bol majiteľ pozemku uznaný vinným zo spáchania priestupku a bola mu uložená pokuta (Majiteľ pozemku nemal s priestupkom, za ktorý mu vyrúbili pokutu nič spoločné – bol pokutovaný nesprávny subjekt). Pri doručovaní použili tzv. fikciu doručenia v rozpore so zákonom. List neadresovali na adresu, kde sa majiteľ zdržiava, použili nesprávnu obálku a nebolo na nej vyznačené opakované doručenie, ani termín uloženia na pošte. Rozhodnutie o pokute sa tak podľa RVPS stalo právoplatným. Po nadobudnutí právoplatnosti už právoplatné rozhodnutie doručili na správnu adresu, tam kde sa majiteľ pozemku zdržiava.