+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Kontrolór z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa SR) nenašiel žiadne nedostatky pri kontrole, ktorú na mojej farme vykonával. Spísal záznam z kontroly, v ktorom  vyznačil, že neboli žiadne zistenia pri kontrole.
Následne, 3 dni po kontrole opravil svoj kontrolný záznam a označil, že na farme boli zistenia a k tým zisteniam spísal zoznam porušení. Takýto záznam z kontroly poslal na PPA (Pôdohospodársku platobnú agentúru). My ako kontrolovaný subjekt sme sa nemali možnosť k opravenému  kontrolného záznamu vyjadriť. Na základe toho nám boli krátené priame platby takmer o 4000 EUR.