+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Dňa 12.7.2017 som odoslala na ŠVPS (Štátnu veretinárnu a potravinovú správu SR) podnet na preskúmanie prípadu nevhodného správania sa kontrolórov. K podnetu som doložila celý priebeh prípadu. Ešte v ten deň som dostala odpoveď, že sa tým ŠVPS bude zaoberať. Od toho dňa som však nedostala žiadnu oficiálnu odpoveď, ani stanovisko k predmetnému prípadu.